Bắt đầu

Có một số tùy chọn để bắt đầu sử dụng API Đại lý.

Dùng thử Hướng dẫn nhanh

Để xem những việc API có thể làm với mã tối thiểu, hãy chọn một phần hướng dẫn Bắt đầu nhanh bằng ngôn ngữ bạn muốn trên thanh điều hướng bên.

Lớp học lập trình

Để xem hướng dẫn từng bước chi tiết hơn về cách bắt đầu, hãy làm theo hướng dẫn trong Lớp học lập trình API Đại lý.

Tìm hiểu thông tin cơ bản và các thao tác API phổ biến

Để hiểu các khái niệm cơ bản và bắt đầu xây dựng ứng dụng, hãy xem một trong các trang sau:

  • Điều kiện tiên quyết: Tìm hiểu những điều bạn cần thiết lập và bắt đầu sử dụng API Đại lý.
  • Thư viện: Tải thư viện ứng dụng cho ngôn ngữ lập trình của bạn rồi nhập các lớp bạn cần.
  • Ủy quyền: Thiết lập ủy quyền cho ứng dụng của bạn bằng giao thức OAuth 2.0.
  • Khái niệm: Tìm hiểu mối quan hệ về mặt khái niệm của đại lý với khách hàng, gói thanh toán, SKU sản phẩm và giấy phép.
  • Lớp học lập trình: Tìm hiểu hướng dẫn từng bước về cách tạo ứng dụng để cung cấp cho khách hàng mới bằng API Đại lý.

Tài liệu tham khảo

Để tìm một loại tài nguyên hoặc phương thức cụ thể, hãy xem tài liệu tham khảo về API Đại lý.

Các lỗi phổ biến

Bạn gặp lỗi từ các API này? Đừng lo. Danh sách sau đây chứa các lỗi thường gặp nhất, kèm theo các bước khắc phục sự cố và giải pháp:

Tài nguyên API

Để biết thêm thông tin, hãy xem các tài nguyên sau: