Tổng quan về API dành cho đại lý

Một trong những cách để Google cung cấp các dịch vụ sản phẩm của Google cho người dùng là thông qua các kênh phân phối dịch vụ, chẳng hạn như các đại lý được uỷ quyền của Google Workspace. Khi làm việc với API Đại lý, bạn cần phải hiểu mối quan hệ khái niệm giữa đại lý với khách hàng, gói thanh toán, SKU sản phẩm và giấy phép.

Đại lý

Đại lý mua giấy phép người dùng của Google rồi bán lại những giấy phép này cho khách hàng của Google. Đại lý có thể trực tiếp quản lý các gói thuê bao của khách hàng, hoặc nếu tuỳ chỉnh nhiều dịch vụ, đại lý có thể làm việc với một đơn vị tích hợp dịch vụ để quản lý khách hàng.

Đại lý có thể chọn một trong các gói sau:

 • cam kết hằng năm: Đại lý mua một số lượng giấy phép cố định của Google trong một năm. Khách hàng có thể tạo tối đa số lượng giấy phép, nhưng đại lý sẽ phải thanh toán cho số lượng giấy phép đã đặt hàng. Nếu khách hàng cần thêm giấy phép, đại lý có thể sử dụng lệnh gọi API subscriptions.changeSeats để tăng số lượng giấy phép đã đặt hàng.
 • linh hoạt: Mỗi khi khách hàng tạo người dùng mới, Google sẽ tính phí giấy phép này cho đại lý. Hợp đồng đại lý với Google mô tả giá, thông số kỹ thuật và số lượng giấy phép tối đa.

Cùng với việc quản lý giấy phép người dùng, đại lý (hoặc các nhà tích hợp dịch vụ hợp tác với đại lý) cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như đào tạo, khuyến mãi, quảng cáo, định giá, tuỳ chỉnh quá trình triển khai, khắc phục sự cố và bảo trì.

Giấy phép

Giấy phép cho phép người dùng có Tài khoản Google truy cập vào các dịch vụ của Google Workspace. Khi khách hàng chỉ định một giấy phép cho một người dùng, giấy phép đó sẽ trở thành một giấy phép đang hoạt động. Chỉ giấy phép đang hoạt động mới được tính khi tính tổng số người dùng của khách hàng.

Khách hàng

Một khách hàng của Google bắt đầu bằng một tài khoản Google Workspace mà người bán lại định cấu hình. Khi thiết lập tài khoản của khách hàng, đại lý cung cấp tên miền chính, email thay thế và địa chỉ thực tế. Sau đó, đại lý cũng tạo một gói thuê bao cho mỗi SKU sản phẩm mà khách hàng có thể sử dụng. Khách hàng lưu trữ từng tài khoản người dùng cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đặt hàng tài khoản khách hàng mới.

Gói

Gói dịch vụ xác định các điều khoản thanh toán của đại lý với Google. Các gói này không xác định mối quan hệ thanh toán giữa đại lý và khách hàng của họ. Đại lý tự đặt ra các điều khoản thanh toán cho khách hàng.

API Đại lý hỗ trợ hệ thống trả sau hằng tháng của Google Workspace. Hệ thống này có một số gói thanh toán hiện có:

 • ANNUAL_MONTHLY_PAY: Cam kết hằng năm với gói thanh toán hằng tháng
 • ANNUAL_YEARLY_PAY: Cam kết hằng năm với khoản thanh toán hằng năm
 • FLEXIBLE: Gói không cam kết thanh toán hằng tháng
 • TRIAL: Gói dùng thử miễn phí
  • Thời gian dùng thử có thể thay đổi lên tới tối đa là 30 ngày.
  • Giới hạn gửi của Gmail hằng ngày là 500 thư/người dùng.
 • FREE: Gói miễn phí chỉ dành cho gói thuê bao Cloud Identity miễn phí

Để biết thêm thông tin về các gói này, hãy xem phần Chọn gói thanh toán cho khách hàng của bạn.

Gói đăng ký

Gói thuê bao quản lý mối quan hệ giữa gói thanh toán của khách hàng Google với SKU của sản phẩm, giấy phép người dùng, trạng thái dùng thử miễn phí 30 ngày và các lựa chọn gia hạn. Vai trò chính của đại lý là quản lý các gói thuê bao của khách hàng Google.

Trong API Đại lý, gói thuê bao là tài nguyên API chính. Nó xác định chế độ cài đặt cho gói thanh toán, giấy phép, thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày, gia hạn và đơn đặt hàng của đại lý. Một khách hàng có thể có nhiều gói thuê bao, mỗi gói thuê bao cho mỗi SKU sản phẩm mà đại lý chỉ định cho khách hàng.

Mỗi gói thuê bao đều có một giá trị nhận dạng duy nhất là subscriptionId. Vì subscriptionId thay đổi khi gói thuê bao thay đổi, bạn không nên dùng giá trị subscriptionId làm khoá cho dữ liệu cố định. Khoá này sẽ bị hỏng nếu gói thuê bao thay đổi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý gói thuê bao.

Sản phẩm và SKU sản phẩm

Sản phẩm là sản phẩm thương mại gồm một bộ tính năng chuyên biệt gồm các tính năng của ứng dụng và dịch vụ của Google. Một sản phẩm có thể có các phiên bản tuỳ chỉnh của điều khoản, giá và các thông tin chi tiết khác về thoả thuận. Mỗi phiên bản sản phẩm này được xác định bằng một SKU của sản phẩm. Trong phiên bản này, API Đại lý cung cấp gói thuê bao cho mỗi SKU trong các sản phẩm Google Workspace, Google Vault và Google Drive. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sản phẩm và SKU.