Phát triển các giải pháp cho Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá các tác vụ trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong môi trường mã nguồn thấp, trên web.
  • Điền danh sách tất cả người dùng trong miền vào một bảng tính.
  • Tạo báo cáo hoạt động đăng nhập cho bản trình bày trên Trang trình bày.
  • Nhận chế độ cài đặt để Google Groups kiểm tra trong Trang tính.
Sử dụng các API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
Quản lý đăng nhập một lần (SSO) và cài đặt định tuyến email cho tài khoản của bạn.
Xem và quản lý cảnh báo của Google Workspace cho tài khoản của bạn.
Quản lý thiết bị trình duyệt Chrome cho tài khoản của bạn.
Quản lý mã thông báo đăng ký trình duyệt Chrome cho tài khoản của bạn.
Quản lý máy in CUPS và máy chủ in cho tổ chức của bạn.
Cấp phép và quản lý tài nguyên nhận dạng cho tài khoản của bạn.
Ủy quyền truy cập danh bạ cho một người khác.
Di chuyển tệp từ người dùng này sang người dùng khác.
Quản lý người dùng và nhóm cho tài khoản của bạn.
Quản lý danh bạ bên ngoài được chia sẻ với tất cả người dùng.
Kiểm tra email của người dùng, bao gồm cả thư nháp và tin nhắn trò chuyện đã lưu trữ.
Di chuyển email sang bản lưu trữ của Google Groups.
Quản lý các nhóm nội bộ và bên ngoài cho tài khoản của bạn.
Quản lý giấy phép của người dùng cho tài khoản của bạn.
Quản lý thông tin về người liên hệ và hồ sơ người dùng cho tài khoản của bạn.
Tạo báo cáo về khách hàng và mức sử dụng của người dùng.
Quản lý đơn đặt hàng và gói đăng ký của khách hàng cho tài khoản của bạn.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức