Arabuluculuk

AdMob Uyumlulaştırması; AdMob Ağı, üçüncü taraf reklam ağları ve AdMob kampanyaları gibi birden çok kaynaktan gelen reklamları uygulamalarınızda yayınlamanıza olanak tanıyan bir özelliktir. AdMob Uyumlulaştırması, reklamları yayınlamak için mevcut en iyi ağı bulmanızı sağlamak amacıyla reklam isteklerini birden çok ağa göndererek doluluk oranınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve daha fazla para kazanmanıza yardımcı olur. Örnek olay.

Ön koşullar

Bir reklam biçimi için uyumlulaştırmayı entegre etmeden önce bu reklam biçimini uygulamanıza entegre etmeniz gerekir:

Uyumlulaştırmada yeni misiniz? AdMob Uyumlulaştırması'na Genel Bakış başlıklı makaleyi okuyun.

Mobile Ads SDK'sını başlatma

Hızlı başlangıç kılavuzu, Mobile Ads SDK'sını nasıl başlatacağınızı gösterir. Bu ilk kullanıma hazırlama çağrısı sırasında, uyumlulaştırma ve teklif bağdaştırıcıları da başlatılır. İlk reklam isteğinde her reklam ağının tam katılımını sağlamak için, reklamları yüklemeden önce başlatmanın tamamlanmasını beklemek önemlidir.

Aşağıdaki örnek kod, reklam isteğinde bulunmadan önce her bir bağdaştırıcının başlatma durumunu nasıl kontrol edebileceğinizi gösterir.

void main() {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 
 MobileAds.instance.initialize()
  .then((initializationStatus) {
   initializationStatus.adapterStatuses.forEach((key, value) {
    debugPrint('Adapter status for $key: ${value.description}');
   });
 });
 
 runApp(MyApp());
}

Gradle ayarlarınızı güncelleme (yalnızca Android)

Eklentinin Android API'lerini kullanabilmek için aşağıdaki satırları settings.gradle dosyanıza ekleyin:

def flutterProjectRoot = rootProject.projectDir.parentFile.toPath()
def plugins = new Properties()
def pluginsFile = new File(flutterProjectRoot.toFile(), '.flutter-plugins')
if (pluginsFile.exists()) {
  pluginsFile.withInputStream { stream -> plugins.load(stream) }
}

plugins.each { name, path ->
  def pluginDirectory = flutterProjectRoot.resolve(path).resolve('android').toFile()
  include ":$name"
  project(":$name").projectDir = pluginDirectory
}

İş ortağı ağları için bağımlılık ekleyin

Uyumlulaştırma bağdaştırıcılarının ve bağımlılıklarının Android ve iOS projelerinize eklenmesi gerekir. Dosyaları Android'de uygulama düzeyindeki build.gradle, iOS'te ise Podfile güncelleyerek ekleyebilirsiniz. Google'ın GitHub'da hem Android hem de iOS için açık kaynak bağdaştırıcıları vardır.

Adaptörlerini uygulamanıza nasıl ekleyeceğiniz konusunda ayrıntılı rehberlik için her iş ortağı ağının Android ve iOS belgelerini inceleyin.

Reklamı yükleyen reklam ağı bağdaştırıcısı sınıfını kontrol etme

Aşağıdaki örnek kod, bir banner reklam için reklam ağı sınıf adının nasıl kaydedileceğini göstermektedir:

final bannerAd = BannerAd(
   size: AdSize.banner,
   adUnitId: '<your-ad-unit>',
   listener: BannerAdListener(
    onAdLoaded: (ad) {
     debugPrint('$ad loaded: ${ad.responseInfo?.mediationAdapterClassName}');
    },
   ),
   request: AdRequest(),
  );

AdMob uyumlulaştırmasında kullanılan banner reklam birimleri için tüm üçüncü taraf reklam ağları kullanıcı arayüzünde yenilemeyi devre dışı bıraktığınızdan emin olun. AdMob aynı zamanda banner reklam biriminizin yenileme hızına göre bir yenilemeyi tetiklediğinden bu durum çift yenileme işlemini önler.

Yerel reklam uyumlulaştırması

Aşağıda, yerel uyumlulaştırmayı uygularken göz önünde bulundurulması gereken bazı en iyi uygulamalar verilmiştir.

Yerel reklam sunumu politikası
Her reklam ağının kendi politikaları vardır. Uyumlulaştırma kullanırken uygulamanızın, reklamı sağlayan uyumlulaştırılmış ağın politikalarına uyması gerektiğini unutmayın.

ABD eyalet gizlilik yasaları ve GDPR

ABD eyalet gizlilik yasalarına veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uymanız gerekiyorsa uyumlulaştırma iş ortaklarınızı AdMob Gizlilik ve mesajlaşma'nın ABD eyaletleri ya da GDPR reklam iş ortakları listesine eklemek için ABD eyalet düzenlemeleri ayarları veya GDPR ayarlarında adımları uygulayın. Aksi takdirde iş ortakları, uygulamanızda reklam yayınlamayabilir.

Kısıtlanmış veri işlemeyi (KVİ) etkinleştirme ve Google Kullanıcı Mesajlaşma Platformu (UMP) SDK'sı ile GDPR izni alma hakkında daha fazla bilgi edinin.