Hỗ trợ SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Chủ đề hỗ trợ

Nhận trợ giúp về các vấn đề liên quan đến tài khoản, hướng dẫn về chính sách, hiệu suất quảng cáo, mẫu quảng cáo không hợp lệ và các vấn đề khác về sản phẩm.
Nhận trợ giúp về các trường hợp ngoại lệ, sự cố hoặc lỗi thời gian chạy khác.
Nhận trợ giúp về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bộ chuyển đổi dàn xếp.
Yêu cầu một tính năng hoặc điểm cải tiến mới của sản phẩm.
Nhận trợ giúp về các vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến việc tích hợp SDK.
Tương tác với những nhà phát triển khác về các chủ đề tích hợp SDK.