İzleme Kodu: _gat Global Nesne

_gat global nesnesi, diğer tüm yöntemlerin çağrıldığı izleyici nesnelerini oluşturmak ve almak için kullanılır. Bu nedenle, bu listedeki yöntemler yalnızca _gat global değişkeni kullanılarak oluşturulan bir izleyici nesnesinden çalıştırılmalıdır. Diğer tüm yöntemler, eşzamansız izleme için _gaq global nesnesi kullanılarak çağrılmalıdır.

_gat Nesne Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_getTracker()

  _getTracker(account)
  Belirtilen web mülkü kimliği için bir izleme nesnesi oluşturur. Bu yöntem aynı Analytics hesap kimliği için birden çok kez çağrılırsa her çağrı için yeni bir nesne oluşturulur.
  _gat._getTracker('UA-65432-1');

  Parametreler

   String account İzleyici nesnesinin tam web mülkü kimliği (ör. UA-65432-1).

  returns

   Tracker Oluşturulan izleme nesnesi.

_createTracker()

  _createTracker(opt_account, opt_name)
  Yeni bir izleyici nesnesi oluşturur ve nesneye belirtilen adı atar. Ad verilmediyse bir ad oluşturulur. İzleyici nesneleri, adlarının altında depolanır. Böylece _getTrackerByName aracılığıyla alınabilirler. Aynı ada sahip iki izleyici oluşturulursa ikincisinin ilk üzerine yazılır ve ilki artık _getTrackerByName aracılığıyla alınamaz.
  _gat._createTracker('UA-65432-1');
  _gat._createTracker('UA-65432-2', 't2');

  Parametreler

   String opt_account İzleyici nesnesinin tam web mülkü kimliği (ör. UA-XXXXX-X).
   String opt_name İzleyicinin depolanacağı isteğe bağlı ad. İzleyiciyi _getTrackerByName yoluyla almak için bu adı kullanın

  returns

   Tracker Oluşturulan izleme nesnesi.

_getTrackerByName()

  _getTrackerByName(opt_name)
  Belirtilen ada sahip izleyici nesnesini alır. Ad belirtilmezse boş dize ('') olan varsayılan değer kullanılır. Belirtilen ada sahip bir izleyici yoksa bu ada atanan yeni bir izleyici oluşturulur ve döndürülür.
  _gat._getTrackerByName();
  _gat._getTrackerByName('t2');

  Parametreler

   String opt_name Alınacak izleyicinin isteğe bağlı adı. Varsayılan olarak boş dize kullanılır ('').

  returns

   Tracker Alınan veya oluşturulan izleme nesnesi.

_anonymizeIp()

  _anonymizeIp()

  Google Analytics'e, IP adresinin depolama alanından önceki son sekizliğini kaldırarak izleyici nesneleri tarafından gönderilen bilgileri anonimleştirmesini söyler. Bu yöntemin, coğrafi raporlamanın doğruluğunu biraz da olsa azaltacağını aklınızda bulundurun.

  İzlemeyi anonimleştirmek için bu işlevi kullanırken, push işlevini kullanmanız ve işlevi, aşağıda gösterildiği gibi izleyici nesnesiyle doğru bir şekilde ilişkilendirmeniz gerekir.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push (['_setAccount', 'UA-XXXXXXX-YY']);
_gaq.push (['_gat._anonymizeIp']);
_gaq.push (['_trackPageview']);


_forceSSL()

  _forceSSL(bool)

  Google Analytics'i, tüm isabetleri güvenli olmayan (HTTP) sayfalardan bile SSL kullanarak gönderecek şekilde yapılandırır.

Eşzamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-12345-1']);
_gaq.push(['_gat._forceSSL']);    // Send all hits using SSL, even from insecure (HTTP) pages.
_gaq.push(['_trackPageview']);