הפצת אפליקציות

בסעיפים הבאים מוצג מידע שימושי על ההפצה של האפליקציות בחנות Google Play לארגונים.

התקנה של אפליקציות

אפשר להתקין אפליקציות ל-Android מחנות Google Play במכשירים שבהם מוגדרת המדיניות הזו. כדי להשתמש בתכונה הזו, צריך לדעת מה שם החבילה של האפליקציה שרוצים להתקין. כדי למצוא את שם החבילה של האפליקציה, יש שתי אפשרויות:

 1. שם החבילה של האפליקציה מופיע בכתובת ה-URL של הדף בחנות Google Play. לדוגמה, כתובת ה-URL של הדף של אפליקציית Google Chrome היא

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
  ושם החבילה שלו הוא com.android.chrome.

 2. תוכלו להטמיע את ה-iframe המנוהל של Google Play במסוף ה-EMM, כדי לאפשר ללקוחות לדפדף בחנות Google Play. כשהלקוח בוחר אפליקציה ב-iframe, מסוף ה-EMM מקבל את שם החבילה באירוע.

לאחר מכן אפשר להוסיף את האפליקציה במדיניות המכשיר:

"applications":[
  {
   "installType":"FORCE_INSTALLED",
   "packageName":"com.android.chrome",
  },
],

כשמחילים את המדיניות על מכשיר, האפליקציה תותקן במכשיר או תתווסף לחנות Google Play לארגונים.

הפצת אפליקציות לבדיקה בקבוצה מוגדרת

מפתחי אפליקציות ב-Play Console יכולים ליצור גרסה סגורה (מסלול סגור) כדי לבדוק גרסאות טרום-השקה של האפליקציה עם קבוצת בודקים. התהליך הזה נקרא בדיקה בקבוצה מוגדרת. תמיכה בהפצה של מסלולים סגורים מאפשרת לארגונים לבדוק אפליקציות של צד שלישי ואפליקציות פרטיות שהם מפתחים.

כשמגדירים בדיקה בקבוצה מוגדרת ב-Play Console, מפתחי אפליקציות יכולים לטרגט עד 100 ארגונים (enterprises). אפשר להשתמש ב-Android Management API כדי לאחזר את המסלולים הסגורים שמיועדים לארגון, ולהפיץ את המסלולים הסגורים האלה למכשירים בהתאם למדיניות.

אפליקציות שעומדות בדרישות לבדיקה בקבוצה מוגדרת

לפני שאתם מגדירים בדיקה בקבוצה מוגדרת, מפתחי האפליקציות צריכים לוודא שהאפליקציה שלהם עומדת בדרישות הבאות:

 • גרסת ייצור של האפליקציה מתפרסמת ב-Google Play (או ב-Google Play לארגונים, לאפליקציות פרטיות)
 • ב-Google Play Console, התכונה Google Play לארגונים מופעלת בדף הגדרות מתקדמות של האפליקציה.
 • כל גרסה סגורה של האפליקציה עומדת בדרישות לגבי קוד גרסה.

הוספת ארגון לבדיקות סגורות

כשמגדירים בדיקה בקבוצה מוגדרת, מפתחי אפליקציות יכולים לתת לארגון גישה לבדיקות בקבוצה מוגדרת על ידי הוספת מזהה הארגון שלהם. הלקוחות יכולים לאתר את מזהה הארגון שלהם לפי ההוראות הבאות:

 1. נכנסים לחשבון Google Play לארגונים באמצעות חשבון אדמין.
 2. לוחצים על הגדרות אדמין.
 3. מעתיקים את המחרוזת של מזהה הארגון מתיבת פרטי הארגון ושולחים אותה למפתח.

באפליקציות פרטיות, המפתח צריך גם להוסיף את מזהה הארגון של כל ארגון משתתף בכרטיסייה Google Play לארגונים בדף הגדרות המתקדמות של האפליקציה. להוראות, ראו פרסום אפליקציות פרטיות מ-Play Console.

חלוקת מסלולים סגורים למשתמשים

כדי לאחזר רשימה של טראקים שזמינים לארגון באפליקציה ספציפית, קוראים enterprises.applications. הרשימה appTrackInfo[] שכלולה בתשובה כוללת את הפרטים הבאים לגבי האפליקציות הנתונים:

 • trackId: המזהה הייחודי של הטראק, שנלקח מה-releaseTrackId בכתובת ה-URL של הדף ב-Play Console שבו מוצגים פרטי הטראק של האפליקציה.
 • trackAlias: שם הטראק שקריא לאנשים, ואפשר לשנות אותו ב-Play Console.

כדי להתקין מסלול סגור במכשיר של משתמש, צריך לציין את הערך accessibleTrackIds במדיניות המכשיר שלו:

"applications":[
  {
   "installType":"AVAILABLE",
   "packageName":"com.google.android.gm",
   "accessibleTrackIds":[
     "123456",
     "789101"
    ]
  },
],

אם מדיניות מסוימת מכילה מספר טראקים מאותה אפליקציה (כמו בדוגמה שלמעלה), המדיניות תתקין את הטראק עם קוד הגרסה הגבוה ביותר.

מזהי TrackId יוסרו באופן אוטומטי מהקריאה ל-enterprises.applications בתרחישים מסוימים, למשל:

 • ה-APK של המסלול מקודם למסלול אחר או לסביבת הייצור.
 • גרסת הייצור מעודכנת לגרסה מתקדמת יותר מזו של הטראק.
 • מפתח עוצר את הטראק.

iframe של Google Play לארגונים

בעזרת ה-iframe של Google Play לארגונים, אפשר להטמיע את Google Play לארגונים ישירות במסוף ה-EMM, וכך להציע ללקוחות חוויה מאוחדת של ניהול ניידות.

הגדרה מנוהלת-להפעלה-iframe
איור 1. iframe מנוהל של Google Play

ה-iframe מכיל סרגל כותרת ותפריט צדדי מתרחב. מהתפריט, המשתמשים יכולים לנווט לדפים שונים:

 • חיפוש אפליקציות: אדמין ב-IT יכול לחפש אפליקציות ב-Google Play ולעיין בהן, להציג את פרטי האפליקציות ולבחור אפליקציות.
 • אפליקציות פרטיות: מאפשרות לאדמינים ב-IT לפרסם ולנהל אפליקציות פרטיות לארגון שלהם.
 • אפליקציות אינטרנט: מאפשרות לאדמינים ב-IT לפרסם ולהפיץ קיצורי דרך לאתרים בתור אפליקציות.
 • ארגון האפליקציות: מאפשרת לאדמינים ב-IT להגדיר איך האפליקציות יאורגנו באפליקציה של חנות Play במכשירים של המשתמשים.

תכונות

בקטע הזה מתוארות התכונות הזמינות ב-iframe של Google Play לארגונים. למידע נוסף על הטמעת ה-iframe ועל ההטמעה של התכונות האלו, ראו הוספת ה-iframe למסוף.


הוספת ה-iframe למסוף

שלב 1. יצירת אסימון אינטרנט

קוראים לפונקציה enterprises.webTokens.create כדי ליצור אסימון אינטרנט שמזהה את הארגון. התשובה תכיל את value של האסימון.

 • מגדירים את parentFrameUrl לכתובת ה-URL של מסגרת ההורה שמארחת את ה-iframe.
 • משתמשים ב-iframeFeature כדי לציין אילו תכונות להפעיל ב-iframe: PLAY_SEARCH, PRIVATE_APPS, WEB_APPS, STORE_BUILDER (ארגון האפליקציות). אם לא מגדירים את iframeFeature, ה-iframe מפעיל את כל התכונות כברירת מחדל.

שלב 2. עיבוד ה-iframe

הדוגמה הבאה מראה איך לעבד את ה-iframe המנוהל של Google Play:

<script src="https://apis.google.com/js/api.js"></script>
<div id="container"></div>
<script>
 gapi.load('gapi.iframes', function() {
  var options = {
   'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT',
   'where': document.getElementById('container'),
   'attributes': { style: 'width: 600px; height:1000px', scrolling: 'yes'}
  }

  var iframe = gapi.iframes.getContext().openChild(options);
 });
</script>

הקוד הזה יוצר iframe בתוך הקונטיינר div. את המאפיינים שרוצים להחיל על תג ה-iframe אפשר להגדיר באמצעות האפשרות 'מאפיינים', כמו שהוזכר קודם.

פרמטרים של כתובת אתר

בטבלה הבאה מפורטים כל הפרמטרים הזמינים ל-iframe שאפשר להוסיף לכתובת ה-URL כפרמטרים של כתובת URL, לדוגמה:

'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT&showsearchbox=TRUE',
פרמטר דף נדרש תיאור
token לא רלוונטי כן האסימון שהוחזר משלב 1.
iframehomepage לא רלוונטי לא הדף הראשוני שמוצג במהלך עיבוד ה-iframe. הערכים האפשריים הם PLAY_SEARCH, WEB_APPS, PRIVATE_APPS ו-STORE_BUILDER (ארגון האפליקציות). אם לא מציינים זאת, סדר הקדימות הבא קובע איזה דף יוצג: 1. PLAY_SEARCH, 2. PRIVATE_APPS, 3. WEB_APPS, 4. STORE_BUILDER.
locale לא רלוונטי לא תג שפה BCP 47 בפורמט תקין שמשמש להתאמה לשוק המקומי של התוכן ב-iframe. אם לא מציינים אותו, ערך ברירת המחדל הוא en_US.
mode חיפוש אפליקציות לא SELECT: מאפשרת לאדמינים ב-IT לבחור אפליקציות.
APPROVE (ברירת המחדל): מאפשרת לאדמינים ב-IT לבחור אפליקציות, לאשר אותן ולבטל את האישור שלהן.
showsearchbox חיפוש אפליקציות לא TRUE (ברירת מחדל): הצגת תיבת החיפוש והפעלה של שאילתת החיפוש מתוך ה-iframe.
FALSE: שתיבת החיפוש לא מוצגת.
search חיפוש אפליקציות לא מחרוזת חיפוש. אם צוין, ה-iframe יפנה את האדמין ב-IT לתוצאות חיפוש עם המחרוזת שצוינה.

שלב 3. טיפול באירועי iframe

צריך לטפל גם באירועים הבאים כחלק מהשילוב.

אירועתיאור
onproductselect המשתמש בוחר או מאשר אפליקציה. הפעולה הזו מחזירה אובייקט שמכיל:
{
  "packageName": The package name of the app, e.g. "com.google.android.gm",
  "productId": The product ID of the app, e.g. "app:com.google.android.gm",
  "action": The type of action performed on the document. Possible values are:
  "approved", "unapproved" or "selected." If you implement the iframe in SELECT
  mode, the only possible value is "selected".
}
  
הדוגמה הבאה מראה איך להאזין ל-onproductselect:
iframe.register('onproductselect', function(event) {
 console.log(event);
}, gapi.iframes.CROSS_ORIGIN_IFRAMES_FILTER);


העלאת אפליקציה משלכם לחנות Google Play

אם אתם או הלקוחות שלכם מפתחים אפליקציה ל-Android, תוכלו להעלות אותה לחנות Play באמצעות Google Play Console.

אם אתם לא רוצים שהאפליקציה תהיה זמינה לציבור בחנות Play, תוכלו להגביל את האפליקציה לארגון אחד באמצעות Google Play Console. אפשרות אחרת היא לפרסם אפליקציה פרטית באופן פרוגרמטי באמצעות Google Play Custom App Publishing API. אפליקציות פרטיות זמינות רק לארגון שאליו הן מוגבלות. עדיין אפשר להתקין אותם באמצעות מדיניות, אבל הם לא יהיו גלויים למשתמשים מחוץ לארגון.