Aktualizuj aplikacje

Aplikacja może otrzymywać aktualizacje, jeśli jest zainstalowana na urządzeniu użytkownika i jest dostępna zgodnie z dokumentem policy usługi Device. Jeśli aplikacja zostanie usunięta z pakietu policy na urządzeniu Device, to urządzenie nie będzie już otrzymywać jej aktualizacji.

Kontrolowanie aktualizacji aplikacji

Aby ułatwić kontrolowaną aktualizację aplikacji, zarządzany Sklep Google Play udostępnia użytkownikom różne tryby aktualizacji aplikacji. Tryb aktualizacji aplikacji można ustawić osobno dla każdej aplikacji i obejmuje te tryby:

 • Domyślny tryb aktualizacji.
 • Tryb wysokiego priorytetu.
 • Tryb odkładania.

Domyślny tryb aktualizacji

Domyślnie aplikacje w tym trybie są aktualizowane automatycznie, o ile spełnione są te warunki:

 • Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.
 • Urządzenie się ładuje.
 • Urządzenie nie jest aktywnie używane.
 • Aplikacja, która powinna zostać zaktualizowana, nie jest obecnie uruchomiona.

Google Play zwykle sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie, dlatego dodanie aktualizacji do kolejki może potrwać do 24 godzin. Po dodaniu aplikacji do kolejki zostanie ona automatycznie zaktualizowana po następnym spełnieniu ograniczeń.

Aby ustawić domyślny tryb aktualizacji dla konkretnej aplikacji, zapoznaj się z zasadą AutoUpdateMode na urządzeniu:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_DEFAULT"
 },
],

Tryb wysokiego priorytetu

Jeśli chcesz, aby aplikacja aktualizowała się zawsze jak najszybciej po opublikowaniu nowej wersji przez dewelopera, możesz wybrać dla niej tryb Wysoki priorytet.

W trybie Wysoki priorytet aplikacja jest aktualizowana natychmiast po opublikowaniu nowej wersji przez dewelopera i sprawdzeniu jej przez Google Play. Jeśli w tym czasie urządzenie będzie offline, aplikacja zostanie zaktualizowana przy następnym połączeniu urządzenia z internetem.

Aby przełączyć konkretną aplikację w tryb wysokiego priorytetu, zapoznaj się z tą zasadą AutoUpdateMode dotyczącej urządzenia:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_HIGH_PRIORITY"
 },
],

Tryb odkładania

Jeśli chcesz wstrzymać aktualizacje danej aplikacji, możesz wybrać dla niej tryb Odłóż.

W trybie Odłóż aplikacja nie jest automatycznie aktualizowana przez pierwsze 90 dni od chwili, gdy stała się nieaktualna. Po tym okresie najnowsza dostępna wersja aplikacji będzie automatycznie instalowana w domyślnym trybie aktualizacji. Gdy aplikacja zostanie zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji, nowy 90-dniowy okres odroczenia rozpocznie się, gdy deweloper opublikuje nową wersję aplikacji.

Aby włączyć tryb odkładania w przypadku konkretnej aplikacji, zapoznaj się z tymi zasadami AutoUpdateMode na urządzeniu:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_POSTPONED"
 },
],

Oto przykład oczekiwanego zachowania aktualizacji przy korzystaniu z trybu odkładania:

Data Stan aplikacji
1 maja Aplikacja jest aktualna na urządzeniu.
Zainstalowana wersja: 1.0
Najnowsza dostępna wersja 1.0
2 maja Deweloper publikuje nową wersję (2.0). Okres 90 dni rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 31 lipca.
Zainstalowana wersja: 1.0
Najnowsza dostępna wersja: 2.0
6 cze Deweloper publikuje nową wersję (3.0). Okres 90 dni rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 31 lipca.
Zainstalowana wersja: 1.0
Najnowsza dostępna wersja: 3.0
11 czerwca Deweloper publikuje nową wersję (4.0). Okres 90 dni rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 31 lipca.
Zainstalowana wersja: 1.0
Najnowsza dostępna wersja: 4.0
31 lip Okres 90 dni dobiega końca. Aplikacja zostanie dodana do kolejki aktualizacji, a po spełnieniu tych ograniczeń zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z domyślnym zachowaniem aktualizacji.
Ten 90-dniowy okres rozpoczyna się i kończy 31 lipca.
Zainstalowana wersja: 1.0
Najnowsza dostępna wersja: 4.0
1 sie Aplikacja jest zgodna z ograniczeniami, więc jest aktualizowana do najnowszej dostępnej wersji (4.0).
Zainstalowana wersja: 4.0
Najnowsza dostępna wersja: 4.0
15 sie Deweloper publikuje nową wersję (5.0). Nowy 90-dniowy okres rozpoczyna się i kończy 13 listopada.
Zainstalowana wersja: 4.0
Najnowsza dostępna wersja: 5.0

Anuluj ustawienie trybu aktualizacji

Możesz pozostawić nieskonfigurowany tryb aktualizacji konkretnej aplikacji, zgodnie z opisem w tej zasadzie urządzenia AutoUpdateMode:

"applications":[
 {
  "packageName":string,
  "autoUpdateMode": "AUTO_UPDATE_MODE_UNSPECIFIED"
 },
],

Ważne zastrzeżenia

Gdy konkretna aplikacja ma włączony tryb wysokiego priorytetu lub jest w trybie Przekładanie, te opcje są ignorowane: