Kayıp Modu

İşverenlerin kayıp bir cihazı uzaktan kilitlemesine ve güvenliğini sağlamasına ve isteğe bağlı olarak cihaz ekranında çalışan veya BT departmanının iletişim bilgilerini içeren bir mesaj göstermesine olanak tanıyan, şirkete ait cihazlarda kullanılabilen bir özelliktir. Bu, cihazı kurtarmaya çalışırken kuruluş ve çalışan verilerini korumaya yardımcı olur ve kurtarma ihtimalini artırabilir.

Not: Cihaz kurtarıldıktan sonra veri kaybı yaşanmadan ve cihazın yeniden temel hazırlığına gerek kalmadan hemen iş amacıyla kullanılabildiğinden Kayıp modu, kurtarılma ihtimali olduğunda faydalıdır. Cihazı kurtarmayı denemek için ilk olarak Kayıp Modu'nu kullanmanızı öneririz. Kayıp modunu en az 24 saat boyunca etkinleştirdikten sonra da cihazı hâlâ kurtarmadıysanız iş verileri için en güçlü korumayı sağlamak amacıyla cihazı uzaktan silmenizi öneririz.

Ön koşullar

Cihaz şirkete ait olmalıdır; iş profili, Android 13 ve sonraki sürümlerde, tümüyle yönetilen cihazlarda ise Android 11 ve sonraki sürümlerde desteklenir.

Kayıp Modu'nu başlat

Bir cihazı kayıp moduna almak için START_LOST_MODE komut türüyle cihaza bir komut verin. Komutla birlikte aşağıdaki ayrıntılardan en az biri sağlanmalıdır:

 • Kayıp mesaj
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Açık adres

İsteğe bağlı olarak, BT yöneticisi aşağıdakileri sağlamayı seçebilir:

 • Kuruluş adı

Örnek:

command_body = '''{
 "type": "START_LOST_MODE",
 "startLostModeParams": {
  "lostOrganization": {
   "defaultMessage": "Example Organisation",
   "localizedMessages":{
    "en-US": "Example Organisation"
   }
  },
  "lostStreetAddress": {
   "defaultMessage": "1800 Amphibious Blvd. Mountain View, CA 94045",
   "localizedMessages":{
    "en-US": "1800 Amphibious Blvd. Mountain View, CA 94045"
   }
  }
 }
}'''

androidmanagement.enterprises().devices().issueCommand(
  name='enterprises/{}/devices/{}'.format(enterprise_id, device_id),
  body=json.loads(command_body)
).execute()

Kayıp moduna başarıyla girildikten sonra cihaz kilitlenir, tüm uygulamalar engellenir ve cihazın DeviceState ayarı LOST olarak değiştirilir.

Bir cihaz aşağıdaki durumlarda Kayıp moduna geçirilemez:

 • Cihaz, kuruluşa ait bir cihaz olmamalıdır
 • Cihaz zaten Kayıp Modu'nda
 • Cihaz şifresi son 12 saat içinde bir BT yöneticisi tarafından sıfırlandı
 • Çalışan, son 12 saat içinde Kayıp Modu'ndan manuel olarak çıktı
 • Söz konusu kullanıcı, şirkete ait bir cihazda iş profiliyse ve iş profili duraklatılmışsa

Not: Kayıp modu, doğrudan başlatma modunda desteklenir.

Uyarı Durumu

Bu, Kayıp Modu'na alınan bir cihazın girdiği ilk durumdur. Bu durumdayken cihaz zili 5 dakikaya kadar çaldırarak kullanıcıya cihazını bulma ve kayıp modundan çıkarma fırsatı verir. Bu süre içinde cihazın konumu bildirilmez.

lost-mode-state-one
Şekil 1. Cihaz, Kayıp modunda, kayıp ve uyarı durumunda gösteriliyor.

Cihaza uyarı durumunda erişilirse iki seçenek sunulur:

 • Bu benim cihazım - çalışanın şifresini girmesine ve cihazı kayıp modundan çıkarmasına olanak tanır. Bu durum 5 dakikalık süre sona ermeden gerçekleşirse cihazdan yöneticiye konum verisi gönderilmez.
 • Bu cihazı buldum - Çalışan dışında birinin cihazın çalmasını durdurmasına olanak tanır. Bu işlem cihazı kayıp duruma taşır.

Not: Cihaz konumu yalnızca 5 dakika geçtikten sonra yöneticiyle paylaşılır.

Kayıp Durum

Bu durumda cihaz çalmayı durdurur ve dakikada bir konum güncellemesi gönderir. Konum güncellemeleri kullanım günlükleri olarak gönderilir. EMM, pub/sub bildirimlerini kullanarak bu listelere abone olabilir.

lost-mode-reported-lost
Şekil 1. Kayıp modunda görünen cihaz, kayıp olarak bildirildi.

Cihaza kayıp durumunda erişilirse en fazla üç seçenek gösterilir:

 • Kilidi Aç: Çalışanın şifre kodunu girmesine ve cihazı Kayıp modundan çıkarmasına olanak tanır.
 • Telefon sahibini ara: Kayıp modu başlatma parametrelerinde sağlanan numaraya telefon araması başlatır. Telefon numarası sağlanmazsa bu seçenek gizlenir.
 • Acil durum: Acil durum numara çeviricisine erişime olanak tanır.

Kayıp Modu'nu durdur

Bir cihazı kayıp modundan çıkarmak için cihaza STOP_LOST_MODE komut türüyle komut verin. Kayıp modunu başlat komutundan farklı olarak ek bilginin sağlanması gerekmez. Cihaz, şifre girilerek Kayıp Modu'ndan manuel olarak da çıkarılabilir.

Örnek:

command_body = '''{
 "type": "STOP_LOST_MODE",
 "stopLostModeParams": {}
}'''

androidmanagement.enterprises().devices().issueCommand( name='enterprises/{}/devices/{}'.format(enterprise_id, device_id), body=json.loads(command_body) ).execute()

Cihaz Kayıp Modu'ndan başarıyla çıkarıldığında cihazdaki tüm uygulamaların engellemesi kaldırılır ve çalışan, cihazı normal şekilde kullanabilir. Cihazın uygulanma durumu, cihazın Kayıp Modu'ndan önceki durumuna sıfırlanır.

Pub/Sub bildirimleri

Kayıp moduna giren veya çıkan bir cihazın onayı gibi Kayıp Modu mesajlarını almak için bir kuruluşu etkinleştirmeniz ve COMMAND ve USAGE_LOGS bildirim türlerine abone olmanız gerekir.

COMMAND Pub/Sub aşağıdaki etkinlikler hakkında bilgi sağlar:

 • StartLostModeStatus: Yöneticinin cihazı başarılı bir şekilde Kayıp Modu'na getirdiğini belirtir.
 • StopLostModeStatus: Yöneticinin cihazı kayıp modundan başarıyla çıkardığını belirtir.

USAGE_LOGS Pub/Sub aşağıdaki etkinlikler hakkında bilgi sağlar:

Not: Yönetici tarafından yürütülen işlemler COMMAND pub/sub'da bildirimleri tetikler. Çalışan tarafından yürütülen işlemler USAGE_LOGS pub/sub'da bildirimleri tetikler.