Przykładowe zasady: urządzenia specjalne

Urządzenia specjalne to urządzenia należące do firmy, które mają jedno zastosowanie, takie jak wyświetlanie treści informacyjno-reklamowych, drukowanie biletów czy zarządzanie asortymentem. Dzięki temu administratorzy mogą dodatkowo ograniczać możliwość korzystania z urządzenia do konkretnej aplikacji lub zestawu aplikacji, a użytkownicy nie mogą włączać innych aplikacji ani wykonywać innych czynności na urządzeniu.