Örnek politikalar: İş profili cihazları

Bu sayfa, iş profili olan cihazlar için örnek politikalar içerir.

Kişisel cihazlar

İş profili olan şahsa ait bir cihazın temel hazırlığının yapılmasından sonra Android Device Policy, politika ayarlarını yalnızca iş profiline otomatik olarak uygular. Bu, aynı politikanın iş profili olan ve tümüyle yönetilen cihazlara sahip cihazlara uygulanmasını mümkün kılar.

// Applies to the work profile.
"passwordRequirements": {
 "passwordMinimumLength": 6,
 "passwordQuality": "ALPHABETIC"
},
"applications": [{
 "defaultPermissionPolicy": "GRANT",
 "installType": "FORCE_INSTALLED", // Auto-installs app in the work profile
 "packageName": "com.google.android.gm"
  },
 {
 "installType": "AVAILABLE", // Adds app to the work profile's managed Play Store
 "packageName": "com.google.android.apps.docs"
}],

// Applies to the whole device.
"parentProfilePasswordRequirements": {
 "passwordMinimumLength": 4,
 "passwordQuality": "NUMERIC_COMPLEX"
}

Şirkete ait cihazlar

İş profili olan, şirkete ait bir cihazın temel hazırlığı yapıldıktan sonra, Android Device Policy çoğu politika ayarını yalnızca iş profiline otomatik olarak uygular. Kişisel profil kullanıcı gizliliğini korurken kuruluşlar da kişisel profilde ve cihaz genelinde belirli kısıtlamalar ve ayarlar uygulayabilir.

İş Profili Widget'ları

workProfilewidgets, BT yöneticilerine cihazların ana ekranında hangi widget'ların gösterileceği konusunda daha fazla kontrol sağlar. Şu anda varsayılan olarak izin verilmeyecek şekilde ayarlı ancak uygulama düzeyindeki workProfileWidgets ve cihaz düzeyindeki workProfileWidgetsDefault API'leri kullanılarak buna izin verilebilir.

Kişisel kullanım politikaları

Kuruluşlar, şirkete ait cihazların kişisel profilinde belirli uygulamaların yüklenmesini engelleme, kamerayı devre dışı bırakma ve kullanıcının iş profilini duraklatabileceği süre için sınır belirleme gibi belirli kısıtlamalar uygulayabilir. Daha fazla bilgi için personalUsagePolicies sayfasını inceleyin.

Cihaz genelinde politikalar

Bu tablodaki politikalar cihazın tamamı için geçerlidir.

Politika adı
frpAdminEmails deviceOwnerLockScreenInfo systemUpdate
addUserDisabled bluetoothDisabled bluetoothConfigDisabled
cellBroadcastsConfigDisabled mobileNetworksConfigDisabled tetheringConfigDisabled
wifiConfigDisabled dataRoamingDisabled shareLocationDisabled
smsDisabled usbFileTransferDisabled autoTimeRequired
mountPhysicalMediaDisabled outgoingCallsDisabled setWallpaperDisabled
unmuteMicrophoneDisabled

Örnek politika

// Applies to the work profile
"passwordRequirements": {
 "passwordMinimumLength": 6,
 "passwordQuality": "ALPHABETIC"
},
"applications": [{
 "defaultPermissionPolicy": "GRANT",
 "installType": "FORCE_INSTALLED", // Auto-installs app in the work profile
 "packageName": "com.google.android.gm"
  },
 {
 "installType": "AVAILABLE", // Adds app to the work profile's managed Play Store
 "packageName": "com.google.android.apps.docs"
}],

// Applies to the personal profile
"personalUsagePolicies": {
 "personalPlayStoreMode": "BLACKLIST",
 "personalApplicationPolicy": [{
   "packageName": "com.example.app",
   "installType": "BLOCKED"
 }],
 "maxDaysWithWorkOff": 3,
 "cameraDisabled": true,
 "screenCaptureDisabled": true
},

// Applies to the whole device.
"bluetoothDisabled": true,
"usbFileTransferDisabled": true

Bilinen Sorun

Şirkete ait bir cihazda, kişisel kullanım politikasını alma ve güncelleme işlemi hemen gerçekleşmeyebilir (gecikme en fazla on dakika olmalıdır); bu durum meydana gelene kadar "Sonuç bulunamadı" ekranı gösterilir. Aksi takdirde kullanıcı, telefonun başlatılması ve kişisel kullanım politikasının yüklenip uygulandığı arasında Play Store'dan herhangi bir uygulama yükleyebilir.

Kişisel bir kullanım politikası uyguladıktan sonra on dakika bekleyin, ardından bir önbellek güncellemesi başlatın (ör. bir uygulama seçerek) ve ardından kişisel Play uygulamasını yeniden açın. Kişisel kullanım politikası doğru şekilde uygulanmış olmalıdır.