com.google.android.managementapi.commands

Interfejsy

CommandListener

Detektor, który jest powiadamiany o wszelkich zmianach związanych z poleceniami.

LocalCommandClient

Klient wysyłający żądania lokalne związane z poleceniami.

Zajęcia

Wyjątki

CommandException

Ten obiekt Exception jest zgłaszany, gdy nie powiodło się wywołanie interfejsu Android Management API związane z poleceniem.