ManagementMode

Rodzaj trybu zarządzania, który Android Device Policy stosuje na urządzeniu.

Wartości w polu enum
MANAGEMENT_MODE_UNSPECIFIED Ta wartość jest niedozwolona.
DEVICE_OWNER Właściciel urządzenia. Android Device Policy ma pełną kontrolę nad urządzeniem.
PROFILE_OWNER Właściciel profilu. Aplikacja Android Device Policy ma kontrolę nad profilem zarządzanym na urządzeniu.