NonComplianceReason

Cihazın bir politika ayarıyla uyumlu olmamasının nedenleri.

Sıralamalar
NON_COMPLIANCE_REASON_UNSPECIFIED Bu değere izin verilmiyor.
API_LEVEL Bu ayar, cihazda çalışan Android sürümünün API düzeyinde desteklenmez.
MANAGEMENT_MODE Yönetim modu (profil sahibi, cihaz sahibi vb.) bu ayarı desteklemez.
USER_ACTION Kullanıcı, bu ayara uymak için gerekli herhangi bir işlem yapmadı.
INVALID_VALUE Ayar geçersiz bir değere sahip.
APP_NOT_INSTALLED Politikayı uygulamak için gereken uygulama yüklü değil.
UNSUPPORTED Politika, cihazdaki Android Device Policy sürümü tarafından desteklenmez.
APP_INSTALLED Engellenen bir uygulama yüklü.
PENDING Ayar, rapor sırasında uygulanmadı ancak kısa süre içinde uygulanması bekleniyor.
APP_INCOMPATIBLE Uygulama, örneğin hedef SDK sürümü yeterince yüksek olmadığından uygulamayı desteklemediğinden uygulamaya uygulanamıyor.
APP_NOT_UPDATED Uygulama yüklenmiştir ancak politikada belirtilen minimum sürüm koduna güncellenmemiştir.
DEVICE_INCOMPATIBLE Cihaz, politika gereksinimleriyle uyumlu değildir.