NonComplianceReason

Możliwe przyczyny niezgodności urządzenia z ustawieniami zasad.

Wartości w polu enum
NON_COMPLIANCE_REASON_UNSPECIFIED Ta wartość jest niedozwolona.
API_LEVEL To ustawienie nie jest obsługiwane na poziomie interfejsu API wersji Androida uruchomionej na urządzeniu.
MANAGEMENT_MODE Tryb zarządzania (właściciel profilu, właściciel urządzenia itp.) nie obsługuje tego ustawienia.
USER_ACTION Użytkownik nie podjął wymaganych działań, aby zapewnić zgodność z ustawieniami.
INVALID_VALUE Ustawienie ma nieprawidłową wartość.
APP_NOT_INSTALLED Aplikacja niezbędna do wdrożenia zasady nie jest zainstalowana.
UNSUPPORTED Ta zasada nie jest obsługiwana przez wersję Android Device Policy na urządzeniu.
APP_INSTALLED Zablokowana aplikacja została zainstalowana.
PENDING To ustawienie nie zostało zastosowane w momencie raportu, ale wkrótce zostanie zastosowane.
APP_INCOMPATIBLE Nie można zastosować ustawienia do aplikacji, ponieważ nie obsługuje ona na przykład wybranej wersji pakietu SDK.
APP_NOT_UPDATED Aplikacja jest zainstalowana, ale nie została zaktualizowana do minimalnego kodu wersji określonego w zasadach.
DEVICE_INCOMPATIBLE Urządzenie jest niezgodne z zasadami.