PasswordPolicyScope

Şifre koşulunun geçerli olduğu kapsam.

Sıralamalar
SCOPE_UNSPECIFIED Kapsam belirtilmedi. Şifre gereksinimleri, iş profili cihazları için iş profiline ve tümüyle yönetilen veya özel cihazlar için tüm cihaza uygulanır.
SCOPE_DEVICE Şifre koşulları yalnızca cihaza uygulanır.
SCOPE_PROFILE Şifre koşulları yalnızca iş profiline uygulanır.