UserFacingMessage

Zawiera wiadomość dla użytkownika z informacjami o lokalizacji. Maksymalna długość wiadomości to 4096 znaków.

Zapis JSON
{
  "localizedMessages": {
    string: string,
    ...
  },
  "defaultMessage": string
}
Pola
localizedMessages

map (key: string, value: string)

Mapa zawierająca pary <locale, message>, gdzie język to prawidłowy kod języka BCP 47, taki jak en-US, es-ES lub fr.

Obiekt zawierający listę par "key": value. Przykład: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

defaultMessage

string

Domyślny komunikat wyświetlany, jeśli nie określono wiadomości zlokalizowanej lub język użytkownika nie jest zgodny z żadnym zlokalizowanym komunikatem. W przypadku zlokalizowanych wiadomości należy podać komunikat domyślny.