Method: enterprises.applications.get

Bir uygulama hakkında bilgi alır.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/applications/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

enterprises/{enterpriseId}/applications/{packageName} biçimindeki uygulama adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
languageCode

string

Yerelleştirilmiş uygulama bilgileri için BCP47 etiketi olarak tercih edilen dil (ör. "en-US", "de"). Belirtilmezse uygulamanın varsayılan dili kullanılır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Application öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.