Method: enterprises.devices.operations.cancel

Uzun süreli bir işlemde eşzamansız iptali başlatır. Sunucu işlemi iptal etmek için elinden geleni yapar, ancak başarı garanti edilmez. Sunucu bu yöntemi desteklemiyorsa google.rpc.Code.UNIMPLEMENTED değerini döndürür. Müşteriler, iptal işleminin başarılı olup olmadığını veya iptale rağmen işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için Operations.GetOperation yöntemini veya başka yöntemleri kullanabilir. İptal işlemi başarılı olduğunda işlem silinmez. Bunun yerine, Code.CANCELLED değerine karşılık gelen 1 google.rpc.Status.code değerine sahip bir Operation.error değerine sahip işlem haline gelir.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations/*}:cancel

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

İptal edilecek işlem kaynağının adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.