Method: enterprises.devices.get

Bir cihaz alır. Silinen cihazlar 404 hatasıyla yanıt verir.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Cihazın enterprises/{enterpriseId}/devices/{deviceId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Device öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.