Method: enterprises.devices.get

Pobiera urządzenie. Usunięte urządzenia zareagują z komunikatem o błędzie 404.

Żądanie HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa urządzenia w formacie enterprises/{enterpriseId}/devices/{deviceId}.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Device.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.