Method: enterprises.enrollmentTokens.create

Tworzy token rejestracji dla danej firmy. Za zarządzanie cyklem życia nowo utworzonych tokenów i deleting, gdy nie powinny już być używane, odpowiada osoba wywołująca. Po utworzeniu tokena rejestracji nie można już pobierać jego treści za pomocą interfejsu AM API. Dostawcy usług EMM powinni bezpiecznie przechowywać token, jeśli jest on przeznaczony do ponownego użycia.

Żądanie HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Nazwa firmy w formacie enterprises/{enterpriseId}.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu EnrollmentToken.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję EnrollmentToken.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.