Method: enterprises.enrollmentTokens.delete

Kayıt jetonunu siler. Bu işlem jetonu geçersiz kılarak gelecekte kullanılmasını engelliyor.

HTTP isteği

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Kayıt jetonunun enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.