Method: enterprises.enrollmentTokens.get

Etkin ve süresi dolmamış bir kayıt jetonu alır. EnrollmentToken'ın yalnızca kısmi bir görünümü döndürülür: name veexpirationTimestamp hariç tüm alanlar boştur. Bu yöntemin amacı, etkin kayıt jetonlarının yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmaktır. Güvenlik nedeniyle, etkin kayıt jetonlarının artık kullanılması amaçlanmadığı anda delete işlemi yapılması önerilir.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kayıt jetonunun enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, EnrollmentToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.