Method: enterprises.migrationTokens.create

Mevcut bir cihazı EMM'nin Device Policy Controller (DPC) cihazı tarafından yönetilmekten Android Management API tarafından yönetildiği duruma taşımak için bir taşıma jetonu oluşturur. Daha fazla bilgi için kılavuzu inceleyin.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/migrationTokens

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu taşıma jetonunun oluşturulduğu kuruluş. Cihazı Play EMM API'de yöneten kuruluş olmalıdır. Biçim: enterprises/{enterprise}

İstek içeriği

İstek metni, MigrationToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan MigrationToken örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.