Method: enterprises.migrationTokens.create

Mevcut bir cihazı EMM'nin Device Policy Controller (DPC) sisteminden Android Management API'ye geçirmek için taşıma jetonu oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/migrationTokens

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu taşıma jetonunun oluşturulacağı kuruluş. Biçim: enterprises/{enterprise}

İstek içeriği

İstek metni, MigrationToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan MigrationToken örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.