Method: enterprises.migrationTokens.get

Taşıma jetonu alır.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/migrationTokens/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak taşıma jetonunun adı. Biçim: enterprises/{enterprise}/migrationTokens/{migrationToken}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MigrationToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.