Method: enterprises.webApps.delete

Bir web uygulamasını siler.

HTTP isteği

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/webApps/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Web uygulamasının enterprises/{enterpriseId}/webApps/{packageName} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.