Method: enterprises.webTokens.create

Belirli bir kuruluş için yerleştirilebilir bir Managed Google Play web kullanıcı arayüzüne erişmek üzere bir web jetonu oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/webTokens

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Kuruluşun enterprises/{enterpriseId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni, WebToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan WebToken örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.