Method: enterprises.webTokens.create

Tworzy token internetowy, który zapewnia dostęp do możliwego do umieszczenia interfejsu internetowego zarządzanego Sklepu Google Play do umieszczenia w danej firmie.

Żądanie HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/webTokens

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Nazwa firmy w formacie enterprises/{enterpriseId}.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu WebToken.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję WebToken.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.