AMAPI SDK sürüm notları

Bağımlılıkları belirtme

Android Management SDK'ya bağımlılık eklemek için projenize Google Maven deposunu eklemeniz gerekir:

repositories {
  ...
  google()
}

Uygulamanız veya modülünün build.gradle dosyasına ihtiyaç duyduğunuz yapılar için bağımlılıkları ekleyin:

dependencies {
    def amapi_version = "1.1.5"

    implementation "com.google.android.libraries.enterprise.amapi:amapi:$amapi_version"
}

Bağımlılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Derleme bağımlılıkları ekleme bölümüne bakın.

Sürüm 1.1.5

13 Mayıs 2024

Bu sürüm aşağıdaki güncellemeleri içerir:

  • Hata düzeltmeleri ve dahili iyileştirmeler.

Sürüm 1.1.4

24 Ocak 2024

Bu sürüm aşağıdaki güncellemeleri içerir:

Sürüm 1.0.1

15 Şubat 2022

Bu sürüm aşağıdaki güncellemeleri içerir:

  • Hata düzeltmeleri ve dahili iyileştirmeler.

Sürüm 1.0.0

20 Eylül 2021

Bu sürüm aşağıdaki güncellemeleri içerir:

  • İlk sürüm.