Phát hành ứng dụng riêng tư cho khách hàng doanh nghiệp

API phát hành ứng dụng tuỳ chỉnh trên Google Play tạo điều kiện cho khách hàng là doanh nghiệp của bạn phát hành ứng dụng riêng tư (còn gọi là ứng dụng tuỳ chỉnh) lên cửa hàng Google Play được quản lý ngay trong bảng điều khiển EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) hoặc IDE, nhờ đó, quản trị viên CNTT không cần phải truy cập vào Google Play Console mỗi khi phát hành ứng dụng riêng tư lên tổ chức của họ.

  • Những ứng dụng được phát hành thông qua API này sẽ ở chế độ riêng tư vĩnh viễn, nghĩa là bạn không thể công khai các ứng dụng đó. Các ứng dụng riêng tư vĩnh viễn sẽ trải qua một quy trình xác minh đơn giản — các ứng dụng đã phát hành sẽ xuất hiện trong Cửa hàng Google Play được quản lý chỉ trong vòng 5 phút, so với hơn 2 giờ qua Play Console.
  • Để phát hành ứng dụng, bạn chỉ cần cung cấp thông tin chính thức về trang thông tin trên Cửa hàng Play là tiêu đề và ngôn ngữ mặc định của trang thông tin.
  • Bạn có thể sử dụng API nhà phát triển Google Play để tích hợp các tính năng quản lý ứng dụng riêng tư khác vào giao diện người dùng của mình.

Trang web này chứa hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp hoạt động phát hành ứng dụng riêng tư vào Bảng điều khiển EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) hoặc IDE (SMP) của bạn.

Bắt đầu