Devices: forceReportUpload

העלאת דוח שמכיל את כל השינויים במצב האפליקציה במכשיר מאז שנוצר הדוח האחרון. אפשר להפעיל את השיטה הזו עד 3 פעמים בכל 24 שעות, בכל מכשיר.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/forceReportUpload

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string המזהה של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה ריק.