Devices: get

אחזור פרטי מכשיר.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string המזהה של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם הצלחת, בשיטה הזו מוחזר משאב מכשירים בגוף התגובה.