Devices: getState

Sprawdza, czy urządzenie ma dostęp do usług Google. Stan urządzenia obowiązuje tylko wtedy, gdy w konsoli administracyjnej Google jest włączone egzekwowanie zasad EMM na urządzeniach z Androidem. W przeciwnym razie stan urządzenia jest ignorowany, a wszystkie urządzenia mają dostęp do usług Google. Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników zarządzanych przez Google.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/state

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
deviceId string Identyfikator urządzenia.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#deviceState",
  "accountState": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
accountState string Stan konta Google na urządzeniu. Stan „Włączone” oznacza, że konto Google na urządzeniu może być używane do uzyskiwania dostępu do usług Google (w tym Google Play), a wyłączenie – że nie. Nowe urządzenie jest początkowo wyłączone.

Akceptowane wartości:
  • disabled
  • enabled
kind string