Devices: list

מאחזר את המזהים של כל המכשירים של משתמש.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה בעל המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#devicesListResponse",
  "device": [
    devices Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
device[] list מכשיר מנוהל.
kind string מזהה את סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת המתוקנת "androidenterprise#devicesListResponse".