Devices: update

המדיניות מתעדכנת.

כדי להבטיח אכיפה נכונה של המדיניות, עליך למנוע מחשבונות לא מנוהלים גישה ל-Google Play. לשם כך, צריך להגדיר את allowed_accounts בתצורה המנוהלת של חבילת Google Play. ראו הגבלת חשבונות ב-Google Play.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string המזהה של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
updateMask string מסכה שמזהה אילו שדות יש לעדכן. אם המדיניות לא מוגדרת, כל השדות שניתן לשנות ישתנו.

כשמגדירים פרמטר שאילתה, השדה הזה צריך להופיע בפורמט updateMask=<field1>,<field2>,...

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מספקים משאב מסוג 'מכשירים'.

תשובה

אם הצלחת, בשיטה הזו מוחזר משאב מכשירים בגוף התגובה.