Devices: update

Aktualizuje zasady dotyczące urządzeń.

Aby mieć pewność, że zasady są wymuszane prawidłowo, musisz zablokować dostęp do Google Play niezarządzanym kontom. Aby to zrobić, ustaw allowed_accounts w zarządzanej konfiguracji pakietu Google Play. Zobacz Ograniczone konta w Google Play.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
deviceId string Identyfikator urządzenia.
enterpriseId string Identyfikator firmy.
userId string Identyfikator użytkownika.
Opcjonalne parametry zapytania
updateMask string Maska, która określa pola do zaktualizowania. Jeśli jej nie skonfigurujesz, wszystkie pola, które można modyfikować, zostaną zmodyfikowane.

W przypadku ustawienia parametru zapytania to pole należy określić jako updateMask=<field1>,<field2>,...

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób urządzeń.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób urządzeń w treści odpowiedzi.