Enterprises: acknowledgeNotificationSet

מאשר התראות שהתקבלו מ-Enterprises.PullNotificationSet כדי למנוע מהשיחות הבאות לחזור עם אותן התראות.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/acknowledgeNotificationSet

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
notificationSetId string מזהה קבוצת ההתראות שהחזיר ארגון Enterprises.PullNotificationSet. חובה לספק את המידע הזה.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה ריק.