Enterprises: acknowledgeNotificationSet

przyjmuje do wiadomości powiadomienia, które zostały otrzymane od Enterprises.PullNotificationSet, aby uniemożliwić kolejne wywołania tych samych powiadomień;

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/acknowledgeNotificationSet

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Opcjonalne parametry zapytania
notificationSetId string Identyfikator zestawu powiadomień zwracany przez firmę Enterprises.PullNotificationSet. Należy go podać.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.