Enterprises: completeSignup

משלים את תהליך ההרשמה על ידי ציון אסימון ההשלמה והאסימון הארגוני. אין להפעיל בקשה זו מספר פעמים עבור אסימון Token Enterprise נתון.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/completeSignup

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
completionToken string אסימון ההשלמה הוחזר במקור על ידי GeneratesignupUrl.
enterpriseToken string האסימון של הארגון מצורף לכתובת ה-URL לקריאה חוזרת (callback).

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם האימות בוצע בהצלחה, השיטה הזו תחזיר משאב Enterprise בגוף התגובה.