Enterprises: completeSignup

Ukończy proces rejestracji, określając token ukończenia i token firmy. Tego żądania nie można wielokrotnie wywołać w przypadku danego tokena przedsiębiorstwa.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/completeSignup

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Opcjonalne parametry zapytania
completionToken string Token realizacji zwracany początkowo przez GenerateSignupUrl.
enterpriseToken string Token Enterprise dołączany do adresu URL wywołania zwrotnego.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się powiedzie, ta metoda zwróci zasób Enterprise w treści odpowiedzi.