Enterprises: enroll

רישום ארגון לניהול ה-EMM לשיחות.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enroll

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים נדרשים של שאילתה
token string האסימון שסופק על ידי הארגון כדי לרשום את ה-EMM

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים משאב Enterprise.

תשובה

אם האימות בוצע בהצלחה, השיטה הזו תחזיר משאב Enterprise בגוף התגובה.