Enterprises: generateSignupUrl

Generuje URL rejestracji.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/signupUrl

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Opcjonalne parametry zapytania
callbackUrl string URL wywołania zwrotnego, na który zostanie przekierowany administrator po utworzeniu firmy. Zanim nastąpi przekierowanie, system doda do tego adresu URL pojedynczy parametr zapytania o nazwie „enterpriseToken”, który będzie zawierał nieprzejrzysty token używany w żądaniu FullSignup.
To oznacza, że adres URL zostanie przeanalizowany, parametr zostanie dodany, a później nowy sformatowany.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": string,
  "url": string,
  "completionToken": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
url string Adres URL, pod którym administrator może zarejestrować się w firmie. Strony wskazującej nie można wyrenderować w elemencie iframe.
completionToken string Do uzyskania zasobu korporacyjnego z SignSignup wymagany jest nieprzejrzysty token wymagany razem z tokenem przedsiębiorstwa.
kind string Wycofano.