Enterprises: list

Wyszukuje firmę na podstawie nazwy domeny. Jest to obsługiwane tylko w przypadku firm utworzonych w procesie tworzenia zainicjowanym przez Google. Wyszukiwanie identyfikatora nie jest potrzebne w przypadku firm utworzonych w procesie zainicjowanym przez EMM, ponieważ usługa EMM uczy się identyfikatora firmy w wywołaniu zwrotnym określonym w wywołaniu Enterprises.generateSignupUrl.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Wymagane parametry zapytania
domain string Dokładna nazwa domeny firmy, którą chcesz wyszukać.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#enterprisesListResponse",
  "enterprise": [
    enterprises Resource
  ]
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
enterprise[] list Firma.
kind string Określa rodzaj zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "androidenterprise#enterprisesListResponse".