Enterprises: sendTestPushNotification

שליחת התראה לבדיקה כדי לאמת את השילוב של שירותי EMM בארגון ב-Google Cloud Pub/Sub.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם התגובה מוצלחת, שיטה זו תחזיר גוף תגובה בעל המבנה הבא:

{
  "topicName": string,
  "messageId": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
topicName string שם הנושא ב-Cloud Pub/Sub שאליו יישלחו התראות לגבי החשבון הרשום של הארגון הזה.
messageId string מזהה ההודעה של התראת הדחיפה שנשלחה.