Enterprises: sendTestPushNotification

Wysyła powiadomienie testowe z prośbą o sprawdzenie integracji usług EMM z usługą Google Cloud Pub/Sub w przypadku danej firmy.

Żądanie

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "topicName": string,
  "messageId": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
topicName string Nazwa tematu Cloud Pub/Sub, na który będą wysyłane powiadomienia dotyczące zarejestrowanego konta tej firmy.
messageId string Identyfikator wysłanego testowego powiadomienia push.