Enterprises: setAccount

Określa konto, które będzie używane do uwierzytelniania w interfejsie API jako firmie.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj dane o tej strukturze:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
accountEmail string Adres e-mail konta usługi.
kind string

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującym formacie:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Nazwa usługi Wartość Opis Uwagi
accountEmail string Adres e-mail konta usługi.
kind string