Entitlements: get

Pobiera szczegóły uprawnienia. Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.

Żądanie

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
entitlementId string Identyfikator uprawnienia (identyfikator produktu), np. „app:com.google.android.gm”.
userId string Identyfikator użytkownika.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób uprawnień w treści odpowiedzi.