Entitlements: list

פירוט כל ההרשאות של המשתמש שצוין. רק המזהה מוגדר.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#entitlementsListResponse",
  "entitlement": [
    entitlements Resource
  ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
entitlement[] list הרשאה של משתמש למוצר (למשל, אפליקציה). לדוגמה, אפליקציה חינמית שהם התקינו או אפליקציה בתשלום שהוקצה להם רישיון.
kind string מזהה מה סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת הקבועה "androidenterprise#entitlementsListResponse".